Γ. ΜΑΝΤΑΣ - ΜΑΝΤΑΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε

ΜΟΡΣΟΤΡΥΠΑΝΑ

JUNIOR CTM45 Special
CTF200 CTM45 Super
CTM45 KIT
CTM220  
 
   

JUNIOR

 Bit Mortiser


Μορσοτρύπανα απλά-αυτόματα-πνευματικά (με αέρα)

 

back to top

 CTF200

Bit Mortising Machine
Μορσοτρύπανα απλά-αυτόματα-πνευματικά (με αέρα)back to top

CTM45

Horizontal Bit Mortising Machine with Fixed Plane and Moving Head

Μορσοτρύπανα απλά-αυτόματα-πνευματικά (με αέρα)

back to top

 

 

CTM220

Bit mortising machineΜορσοτρύπανα απλά-αυτόματα-πνευματικά (με αέρα)

 

back to top

 

KIT

 

Horizontal bit mortising machine with moving head, rotating and tilting plane KIT


Μορσοτρύπανα απλά-αυτόματα-πνευματικά (με αέρα)

 

back to top

 

 

CTM 45 SPECIAL

Μορσοτρύπανα απλά-αυτόματα-πνευματικά (με αέρα)

back to top

 

 

CTM 45 SUPER

 

Μορσοτρύπανα απλά-αυτόματα-πνευματικά (με αέρα)

 

 

 

back to top