Γ. ΜΑΝΤΑΣ - ΜΑΝΤΑΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε

ΤΟΡΝΟΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

  Wood Turning Lathe
1000 KONTOUR 1500
1200 KONTOUR  1200-1500 HYDRO
  KONTOUR  1200-1500 SUPERHOBBY  1000

Wood Tutning lathe 100

1000


Τόρνοι απλοί 1000-1200-1500
Τόρνοι απλοί μηχανικοί σε 1000mm -1200mm -1500mm

back to top
ALPHA 1200

Wood Turning Lathe

1200
Τόρνοι απλοί 1000-1200-1500

Τόρνοι απλοί μηχανικοί σε 1000mm -1200mm -1500mm

Wood Turning Lathe

1500

Τόρνοι απλοί 1000-1200-1500

Τόρνοι απλοί μηχανικοί σε 1000mm -1200mm -1500mm


back to topKONTOUR 1500

Wood Turning Lathe
KONTOUR 1200-1500Τόρνος αντιγραφής:  
με αυτόματη προώθηση  
ωφέλιμο εργασίας  1200-1500
ωφέλιμο εργασίας σε διάμετρο πλατό έως 450mm
ρυθμιζόμενη ταχύτητα προώθησης  
ταχύτητες άξονα 4 , 900, 1500, 2100, 2800
σύστημα καντραραδόρου (για μικρές διαμέτρους)
σύστημα δεύτερης αντιγραφής στο πλατό  
σύστημα οριζόντιας μπάρας με κόφτες  
πίνακας μηχανήματος με όργανα και αυτοματισμούς  
σύστημα προστασίας  


ΑΡΧΗ
KONTOUR 1500 HYDRO    1200-1500 SUPER

Wood Turning Lathe

 
KONTOUR HYDRO 1200-1500

1200-1500 SUPER

  
Υδραυλικός   
ωφέλιμο εργασίας σε διάμετρο πλατό έως 450mm
ωφέλιμο εργασίας 1200-1500
αυτόματη προώθηση με ρυθμιζόμενη ταχύτητα
ταχύτητες άξονα 4, 900,1500, 2100, 2800
σύστημα κεντραδόρου (για μικρές διαμέτρους)
σύστημα δεύτερης αντιγραφής στο πλατό
υδραυλική αντιγραφή  
υδραυλική πόντα  
σύστημα απορρόφησης  
αυτόματος πίνακας ηλεκτρικός,  με αυτόματους διακόπτες με αυτόματους διακόπτες
αυτοματισμούς και προστασία συστήματος.  
   


                                    ΑΡΧΗ
HYDRA PRISMA /2  1300 -1600

Wood Turning Lathe
PRISMA  HYDRO 1300 -1600

Υδραυλικός αυτόματος  
ωφέλιμο εργασίας  1300-1600
ωφέλιμο εργασίας σε διάμετρο πλατό έως 450mm
αυτόματη προώθηση υδραυλική  
υδραυλικές αντιγραφές (+ προχάραξη) 2
υδραυλική πόντα  
σύστημα κεντραδόρου  
σύστημα διπλής απορρόφησης  
ταχύτητες άξονα 6 μηχανικές
ταχύτητες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες με αυξομειωτή
αυτόματο στοπ εργασίας και επαναφοράς  
αυτόματος πίνακας ηλεκτρικός με αυτόματους διακόπτες  
αυτοματισμούς και προστασία συστήματος  


ΑΡΧΗ