Γ. ΜΑΝΤΑΣ - ΜΑΝΤΑΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε

ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟ

 

Boring Machine


CD 22 - CD 27 -  CD 35
TECHNICAL DETAILS

21 τρυπάνια με αυτόματο τσοκ, (γρήγορη αλλαγή)  
27 τρυπάνια με αυτόματο τσοκ (γρήγορη αλλαγή)  
35 τρυπάνια με αυτόματο τσοκ ( γρήγορη αλλαγή)  
κίνηση κεφαλής πνευματική ( με αέρα) οριζόντια, κάθετα και σε μοίρες  
κίνηση κεφαλής τρυπανιών πνευματικά ρυθμιζόμενη (με αέρα)  

οδηγός αλουμινίου μήκους 3Mt με στόπερ

 

οδηγοί αλουμινίου πλάγιοι με στόπερ

 
μέγιστο βάθος τρυπήματος 85mm  
κίνηση κεφαλής με ποδοβαλβίδα αέρος.  
   
   
   
   
   
 

back to top