Γ. ΜΑΝΤΑΣ - ΜΑΝΤΑΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε

 

ΣΥΓKOΛΛΗΤΙΚΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤA

EDGEBANDERS 606

V Series   ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ

V 312 for edges up to 1,2 mm

 

 

V 320 for edges up to 2,0 mm


 

 


K Series     ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΖΑΝΗ ΚΟΛΛΑ

K 330 for edges up to 4 mm       Νέο μοντέλο

 

 

K 320 for edges up to 2 mm


 


K 30/10 for edges in coil up to 3 mm and in stripes up to 5 mm

 
 


K 30/10 S for edges in coil up to 3 mm and in stripes up to 5 mm


 


KC  Series  ΜΕ ΚΑΖΑΝΗ ΚΟΛΛΑ & ΙΜΑΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

KC 50

Standard
Avanzamento a cingolo Rullo spalmacolla Rulli di pressione bordo Intestatore a lame circolari Refilatori in Widia    

Optional 
Raschiabordo Spazzole di pulizia  
 


KC 80Standard
Avanzamento a cingolo Bordo in rotolo o listelli Rullo spalmacolla Rulli di pressione bordo Intestatore a lame circolari Refilatori in Widia                  

Optional 
Raschiabordo Spazzole di pulizia    

 


KC 80 L

Standard
Avanzamento a cingolo Bordo in rotolo o listelli Rullo spalmacolla Rulli di pressione bordo Intestatore a lame circolari Refilatori in Widia                 

Optional 
Raschiabordo Spazzole di pulizia