Γ. ΜΑΝΤΑΣ - ΜΑΝΤΑΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε

Επικοινωνία

MANTAXYL S.A

Αγ. Σάββα 11 ,

TK.104 32

Tel:   210-5237 201      210-5230 773 

210-5240 246

Fax:   210-5222 865      210-5230 868

Email:

Information: info@mantaxyl.gr

Marketing:  mantaxyl@gmail.com

 

Map