Γ. ΜΑΝΤΑΣ - ΜΑΝΤΑΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ

AV3 HOBBY AV8 AV8/6 Feeders
AV 4 AV4/4 VAR3  
AV4/C AV8/4 VAR4  

AV3 HOBBY

Feeder with 3 rollers and 3 Speeds


Αριθμός κυλίνδρων

: 3

Ταχύτητα προώθησης

mt / min: 3,4 – 7 – 8 – 15

 

 

 

 

Διάμετρος κυλίνδρων

mm: 80

Πλάτος κυλίνδρων

mm: 28

Βάρος

Kg: 30
ΑΡΧΗ
 
 
AV 4

Feeder with 3 rollers and 4 speeds 

Αριθμός κυλίνδρων

: 3

Ταχύτητα προώθησης

mt / min: 3-7-10-23

Μοτέρ με δύο ταχύτητες

Hp: 0,7 - 1

Διάμετρος κυλίνδρων

mm: 120

Πλάτος κυλίνδρων

mm: 50

Βάρος

Kg: 60

Αλλαγή ταχυτήτων με σασμάν και ηλεκτρικά


ΑΡΧΗ


AV4/C

Feeder with 3 rollers and 4 Speeds at BeltΑριθμός κυλίνδρων

4

Ταχύτητα προώθησης

mt / min: 3-7-10-23

Μοτέρ 2 ταχυτήτων

hp: 0,7 - 1

Βάρος

Kg: 60

Αλλαγή ταχυτήτων με σασμάν και ηλεκτρικά

 

 

 ΑΡΧΗ


AV8

Feeder with 3 rollers and 8 Speeds
Αριθμός κυλίνδρων

: 3

Ταχύτητα προώθησης

mt / min: 2-4-5-9-11-13-18-25

Μοτέρ 2 ταχυτήτων

hp: 0,7 - 1

Διάμετρος κυλίνδρων

mm: 120

Πλάτος κυλίνδρων

mm: 50

Βάρος

Kg: 63

Αλλαγή ταχυτήτων με σασμάν και ηλεκτρικά


ΑΡΧΗ


AV4/4

Feeder with 4 rollers and 4 Speeds
Αριθμός κυλίνδρων

: 4

Ταχύτητα προώθησης

mt / min: 4-8-11-22

Μοτέρ 2 ταχυτήτων

hp: 0,7 - 1

Διάμετρος κυλίνδρων

mm: 120

Πλάτος κυλίνδρων

mm: 60

Βάρος

Kg: 65

Αλλαγή ταχυτήτων με σασμάν και ηλεκτρικά


ΑΡΧΗAV8/4

Feeder with 4 rollers and 8 Speeds
Αριθμός κυλίνδρων

: 4

Ταχύτητα προώθησης

mt / min: 2-4-5,5-6,5-11-13-16,5-33

Μοτέρ 2 ταχυτήτων

hp: 0,7 - 1

Διάμετρος κυλίνδρων

mm: 120

Πλάτος κυλίνδρων

mm: 60

Βάρος

Kg: 67

Αλλαγή ταχυτήτων με σασμάν και ηλεκτρικά


ΑΡΧΗAV8/6

Feeder with 6 rollers and 8 Speeds
Ταχύτητα προώθησης

mt / min: 2-4-5,5-6,5-11-13-16,5-33

Μοτέρ 2 ταχυτήτων

Hp: 0,7 - 1

Διάμετρος κυλίνδρων

mm: 120

Πλάτος κυλίνδρων

mm: 50

Βάρος

Kg: 90

Αλλαγή ταχυτήτων με σασμάν και ηλεκτρικάΑΡΧΗ


VAR3

Feeder with 3 rollers and with variator of Speeds
Αριθμός κυλίνδρων

: 3

Ταχύτητα προώθησης

mt / min: 3-24

 

 

Διάμετρος κυλίνδρων

mm: 120

Πλάτος κυλίνδρων

mm: 60

Βάρος

Kg: 65

Αλλαγή ταχυτήτων με σασμάν και ηλεκτρικά

 


ΑΡΧΗVAR4

Feeder with 4 rollers and with variator of Speeds
Αριθμός κυλίνδρων

                                                         4

Ταχύτητα προώθησης

mt / min: 3-24

Ισχύς μοτέρ

Hp: 1

Διάμετρος κυλίνδρων

mm: 120

Πάτος κυλίνδρων

mm: 60

Βάρος

Kg: 68

Αλλαγή ταχυτήτων με σασμάν και ηλεκτρικα


ΑΡΧΗ