Γ. ΜΑΝΤΑΣ - ΜΑΝΤΑΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε

 ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΑ

AC650
AC850
Planing Cutter Grinder
AC650

Knives grinding machines
AC 650

Τροχιστικά μαχαιριών 650mm με βάση

Ωφέλιμο εργασίας μαχαιριών 650mm

Τροχίζει 1 έως 4 μαχαίρια ταυτόχρονα

Αυτόματη διαδρομή κατά μήκος

Αυτόματο πάσο τροχίσματος

Σύστημα ψεκάσματος με σαπουνέλαιο

2 μοτέρ

Βάση μηχανήματος

Τρόχισμα μαχαιριών από 150-650mm  


back to top


AC850

Knives grinding machines
AC 850

Τροχιστικά μαχαιριών 850mm με βάση

Ωφέλιμο εργασίας μαχαιριών 650mm

Τροχίζει 1 έως 4 μαχαίρια ταυτόχρονα

Αυτόματη διαδρομή κατά μήκος

Αυτόματο πάσο τροχίσματος

Σύστημα ψεκάσματος με σαπουνέλαιο

2 μοτέρ

Βάση μηχανήματος

Τρόχισμα μαχαιριών από 150-850mm
 
back to top