Γ. ΜΑΝΤΑΣ - ΜΑΝΤΑΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε

ΠΡΕΣΣΕΣ ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΗ

PC20
PC30
PC60
PC80
PC90
PC120
Hot Presses
 
PC20

Hot Presse
PC 2O

Διαστάσεις πλακών 2500 x 1200

Πίεση πλακών 20 τόνοι

Ανύψωση πλάκας με 4 έμβολα

Ισχύς 2HP

 

back to top


PC30

Hot Presse
PC 3O

Διαστάσεις πλακών 3000 x 1200

Πίεση πλακών 30 τόνοι

Ανύψωση πλάκας με 6 έμβολα

Ισχύς 2HP


back to top
PC60

Hot Presse
PC 6O

Διαστάσεις πλακών 2500 x 1300

Πίεση πλακών 60 τόνοι

Ανύψωση πλάκας με 4 έμβολα

Ισχύς 2HPback to top


PC80

Hot Presse
PC 8O

Διαστάσεις πλακών 3000 x 1300

Πίεση πλακών 80 τόνοι

Ανύψωση πλάκας με 4 έμβολα

Ισχύς 2HP
back to topPC90

Hot Presse
PC 9O

Διαστάσεις πλακών 3000 x 1300

Πίεση πλακών 90 τόνοι

Ανύψωση πλάκας με 6 έμβολα

Ισχύς 2HPback to top

PC120

Hot Presse
PC 12O

Διαστάσεις πλακών 3000 x 1300

Πίεση πλακών 120 τόνοι

Ανύψωση πλάκας με 6 έμβολα

Ισχύς 3HP

 

 

back to top