Γ. ΜΑΝΤΑΣ - ΜΑΝΤΑΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε
Storage Room

Ειδικά καταρτισμένα στελέχη παρέχουν την τεχνική τους υποστήριξη βάζοντας σε λειτουργία και εφαρμογή τα μηχανήματα, κάνοντας και τεχνολογικές - αναπτυξιακές μελέτες.