Γ. ΜΑΝΤΑΣ - ΜΑΝΤΑΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε

ΤΡΙΒΕΙΟ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ


ΤΡΙΒΕΙΟ – ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

(σε διάφορα μοντέλα και μεγέθη)

 

Από 630mm – 950mm – 1100mm-1300mm  με 1- 2 -3 -4 υαλόχαρτα και ταμπόν κτλπ.

Με προώθηση ταπέτου ταχυτήτων ή με σύστημα variomatik.

Σύστημα απορροφήσεων και σύστημα φυσητήρα υαλοχάρτων παλινδρομικό.

 


back to top